Sannas sida


Foto: Anna Andersson

SVCH Kjaerragården´s GB Sanna

2001-01-21 - 2012-09-11

Uppfödare: Turid och Johs Edvartsen, Norge

Meriter
1:a pris med 49 poäng på drevprov (hjort)

1:a HP öppenklass viltspår,
2x1:a pris öppenklass  viltspår

2:a i jaktklass utställning

Godkänd MH-beskrivning (mentalbeskrivning)


Sanna 1 år. Foto: Anna Andersson


Sanna med det första rådjuret som husse sköt för henne

Sanna fick tyvär diskbrock när hon bara var bara 3 år.
Nu är hon 6 år och har rehabiliterat sig ganska bra, men bakstället hänger fortfarande inte med
helt och hållet så det blir nog ingen mer jakt. Däremot en del eftersök.

Sanna är mentalbeskriven med MYCKET bra resultat, hon var inte rädd för något!
Jag har sällan sett en hund som är så stabil mentalt.

Till sättet är hon mycket social och positiv samt envis till tusen.
Tax ut i fingerspetsarna!

Stamtavla

NORDJ(D)CH
Wärmegårdens
Gunde
NS J(D)CH
NJ(H)CH
Kjaerragården´s Ringo
NSJ(D)CH Björn
Kjaerragården´s Zari
SJ(D)CH
Jossolas Ojva
SJ(D)CH
Frostaengens Tuff
Jossolas Millie
NJ(D)CH NUCH
Söndre´s
Baluba
NSJ(D)CH
NJ(H)CH
Kjaerragården´s
Ringo
NSJ(D)CH Björn
Kjaerragården´s Zari
NJ(D)CH
Akki´s Mc Astri
NSJ(D)CH NSUCH Akki´s BP Major
Mjösvangen´s
BS Contra

Tillbaka
Ann-Charlotte Nilsson, Säm 150, 454 92 Brastad
Tel. 0523-440 32, Email: seasympony@telia.com